Perinnönjako

Kuolinpesän ositus ja perinnönjako | Turku, Kaarina, Raisio

Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesän asioiden hoito jatkuu. Perintöpisteestä saat apua niin perunkirjoituksen tekoon kuin kuolinpesään ja perinnönjakoon liittyvien asioiden hoitoon. Laadin tarvittavat valtakirjat asioiden joustavaa hoitamista varten, opastan pankkiasioiden hoitamisen suhteen sekä toimitan osituksen ja perinnönjaon. Voin myös myydä kuolinpesään kuuluvan asuinhuoneiston pesän selvittämiseksi ja jakamiseksi. 


Perunkirjoituksesta perinnönjakoon

Kun perunkirjotus on toimitettu ja pesän varat, velat ja vastuut sekä perillisten piiri selvitetty, voidaan suorittaa perinnönjako. Tiedossa olevat velat tulee maksaa tai niiden maksamiseen on varattava erikseen riittävästi varoja. Mikäli perittävä oli naimisissa, tehdään ennen perinnönjakoa puolisoiden kesken osituslaskelma, jossa mahdollinen avio-oikeus toteutuu. Jokaisella pesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa.

Perinnönjako voidaan tehdä koko pesän omaisuudesta tai vain osittain, esimerkiksi ainoastaan tilivarojen osalta. Tällöin pesän osakkaat saavat varoja perintöverojen maksamista varten. On myös mahdollista tehdä jako ainoastaan yhden osakkaan osalta. Mikäli kuolinpesässä on vajaavaltaisia tai jonkun osakkaan osuus kuolinpesästä on ulosmitattu, tulee ulkopuolisten velkojien ja vajaavaltaisten oikeuksista pitää erityistä huolta.


Sisäkkäisten kuolinpesien selvitys

Suvussa voi olla useita vanhoja sisäkkäisiä kuolinpesiä, joita kannattaa lähteä purkamaan vanhimmasta päästä. Näin päästään eroon isollekin joukolle jakaantuneista yhteisomistussuhteista, ja omistustilanne selkiintyy seuraavia sukupolvia varten. Perintöpiste on apunanne myös tällöin – tervetuloa keskustelemaan asiasta!

Ota yhteyttä »