Hinnasto

Perunkirjoitus- ja muut palvelut | Turku, Raisio, Kaarina

Alkutapaaminen ja asian kartoitus on yleensä maksuton, ellei asia etene siitä toimeksiantoon. Palkkiot sisältävät arvonlisäveroa 24 %. Jokainen tapaus on yksilöllinen, mutta palkkiot ovat tyypillisissä tapauksissa seuraavat:

Hinnasto (1.1.2017 alkaen)
Perunkirjoitus 400-500 €
Testamentin tiedoksianto 100 €
Ositus ja perinnönjako 450-500 €
Testamentti 150–200 €
Edunvalvontavaltuutus 150 €
Avioehtosopimus ja rekisteröinti maistraattiin  150 €
Ero-ositus 450-500 €
Kauppakirja 200 €
Lahjakirja 150 €

Palkkion lisäksi tulevat suoranaiset kulut, kuten sukuselvityksen kustannukset tai viranomaismaksut.

Palkkioni sisältää tarvittaessa tapaamisen asiakkaan luona.

Ota yhteyttä »