Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on sijoitus tulevaan | Turku, Raisio, Naantali

Edunvalvontavaltuutus on nykyaikainen asiakirja, jolla jokainen voi varmistaa omien asioidensa joustavan ja tehokkaan hoitamisen omien toiveiden mukaisesti siltä varalta, että oma toimintakyky heikkenee. Onnettomuus tai sairaus voi yllättäen viedä oman toimintakyvyn, mutta laskut lankeavat maksettaviksi siitä huolimatta. Turun seudulla toimivasta Perintöpisteestä saat asiantuntevaa apua edunvalvontavaltuutuksen laadintaan – aina asiakaslähtöisesti ja luotettavasti, haluttaessa nopeallakin aikataululla. Saat palvelua Perintöpisteestä muun muassa Turun, Kaarinan, Raision, Liedon, Ruskon ja Naantalin alueelle. 

Valtuutus helpottaa sekä valtuuttajan että valtuutetun toimintaa: sen avulla sekä varmistetaan oman tahdon toteutuminen että helpotetaan läheisen osalta asioiden hoitamista. Toiminta valtuutuksen perusteella on myös huomattavasti kevyempi vaihtoehto perinteiselle maistraatin edunvalvonnalle, se säästää sekä aikaa että rahaa. 


Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti samaan tapaan kuin testamentti. Asiakirjaan merkitään oma luottohenkilö eli valtuutettu, jonka tulee olla suostuvainen tehtävään. Valtuutus koskee taloudellisia asioita, mutta se voidaan tehdä ulottumaan myös valtuuttajaa itseään koskeviin asioihin, kuten terveyden- ja sairaanhoitoon. Valtuuttaja voi myös itse määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. 

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti on vahvistanut sen. Vahvistamista voi pyytää, kun valtuuttaja on sairauden tai vanhuuden takia tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta. Näin valtuutusta ei voi käyttää, ellei valtuuttajan terveydentila ole tosiasiassa heikentynyt. 

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on suositeltava ja nykyaikainen vaihtoehto, joka helpottaa myös läheisen toimintaa tulevaisuudessa – eikä sen tekemällä luovu omista oikeuksistaan. 

Ota yhteyttä »